Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - Προκήρυξη ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ1/2022

Σε συνέχεια της αρ. 19379/4-2-2022 Ανακοίνωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της ΣΟΧ1/2022 και επειδή οι ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 11-02-2022 στις 17:00 έως και την Κυριακή 13-02-2022 στις 18:00, λόγω εργασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη ΣΟΧ1/2022 μέχρι την Τετάρτη 16-02-2022 και ώρα 23:59.

Κατά τα άλλα ισχύει η αρ. πρωτ. 19379/4-2-2022 Ανακοίνωση.