Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023

Παροχή  υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας  της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης