Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έναρξη νέου προγράμματος  

09-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. 

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

17-05-2023 11η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

29-03-2023 10η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-03-2023 Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

16-03-2023 Πίνακας 284 εγκεκριμένων έργων μετά από ένσταση

29-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-12-2022 Τροποποίηση Υ.Α. (ΦΕΚ 6791/28-12-2022)

29-12-2022 Πίνακας επιπλέον εγκεκριμένων έργων (297)

22-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

21-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης αιτήσεων

24-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη αιτήσεων)

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

14-02-2023 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

19-10-2022 8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-09-2022 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-07-2022 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-06-2022 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

10-06-2022  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Μετά από ένσταση)

23-05-2022 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-03-2022 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

18-02-2022 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-02-2022 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

01-02-2022 Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης

17-09-2021 Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

17-09-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

17-09-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

03-06-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 

02-06-2021 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό

01-12-2021  Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

06-05-2021 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής Χρηματοδότησης ΝΕΕ

28-04-2021 Δελτίο Τύπου

28-04-2021 ΦΕΚ 1729/Β/27-04-2021

28-04-2021 Δημόσια Πρόσκληση