Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης

30-11-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης

25-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

18-11-2021 Δείτε εδώ την ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

18-11-2021 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

18-11-2021 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

18-11-2021 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

18-11-2021Δείτε εδώ την ΚΥΑ του προγράμματος

Έντυπα προγράμματος

Συμφωνητικό Συνεργασίας

Παρουσιολόγιο

Βεβαίωση Παρόχου

Φύλλο Συμπληρωματικών Στοιχείων Θέσης Προεργασίας_Έντυπο Α

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελούμενων

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελούμενων έως 31.12.2021

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελούμενων από 1.1.2022