Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης

04-02-2022 παρ.3 άρθρου 9 ν (2).4075_201 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

04-02-2022  παρ.7 αρθρου 51 του ν.3693/2008 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

18-11-2021 Δείτε εδώ την ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

18-11-2021 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

18-11-2021 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

18-11-2021 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

18-11-2021Δείτε εδώ την ΚΥΑ του προγράμματος

Έντυπα προγράμματος

Συμφωνητικό Συνεργασίας

Παρουσιολόγιο

Βεβαίωση Παρόχου

Φύλλο Συμπληρωματικών Στοιχείων Θέσης Προεργασίας_Έντυπο Α

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελούμενων

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελούμενων έως 31.12.2021

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελούμενων από 1.1.2022