Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο “Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές Εκπαίδευσης (Ρομά)”

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο "Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές Εκπαίδευσης (Ρομά)", στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα "Νέα και Ανακοινώσεις".

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 

Δείτε εδώ την Αίτηση

 

(Νέο - 10/01/2022) Δείτε εδώ την Απόφαση παράτασης υποβολης αιτήσεων