Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) όλων των μηχανημάτων της ΠΔΘ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας για ένα έτος

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) όλων των μηχανημάτων της ΠΔΘ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας για ένα έτος

δείτε το πλήρες τεύχος της διακήρυξης