Πρόσκληση για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανηματων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας έτους 2024

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών τμηματικά ή και στο σύνολο των Υπηρεσιών που αφορά στην ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας έτους 2024.

Δείτε εδώ την πρόσκληση