ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: