ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην ειδικότητα “Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων” ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος, υπεύθυνος για τη διαχείριση τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων.

Ειδικότερα, δραστηριοποιείται:

 • στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τµηµάτων και µονάδων,
 • στη διοίκηση δωµατίων, ορόφων, τροφίµων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τµηµάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών και
 • στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών προγραµµάτων διαχείρισης και λειτουργίας όλων των τµηµάτων ενός ξενοδοχείου.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων” θα είναι σε θέση:

 • να οργανώνουν και  να λειτουργούν όλα τα τμήματα μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης
 • να συμμετέχουν στην υποδοχή των πελατών στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρησή τους
 • να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής
 • να ταξινομούν και  να αρχειοθετούν εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • να διαχειρίζονται τη διαδικασία έκδοσης παραστατικών και προώθησης στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών
 • να συμμετέχουν σε εξωτερικές εργασίες της ξενοδοχειακής επιχείρησης
 • να υιοθετούν την πολιτική προώθησης τουριστικών προϊόντων και περιοχών
 • να συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση των πελατών στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης :

 • σε τουριστικά συγκροτήματα
 • σε ξενοδοχειακές μονάδες
 • σε επιβατικά πλοία
 • σε κέντρα ψυχαγωγίας, οργανισμούς και υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, σε καζίνα,    στον Ε.Ο.Τ.
 • σε κάμπινγκ
 • σε κατασκηνώσεις
 • σε Τουριστικά Γραφεία
 • σε Ατομική Επιχείρηση

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης