ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ

Στην ειδικότητα “Ξυλουργών - Επιπλοποιών” ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, που ασχολείται με την αξιοποίηση και την επεξεργασία του ξύλου και των προϊόντων ξύλου, καθώς και με την κατασκευή επίπλων, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες που απαιτούν τη χρήση ξύλου:

 • σε εξωτερικές κατασκευές όπως: υπόστεγα, κιόσκια, ξύλινες περιφράξεις, πέργκολες, κατασκευές που αφορούν στην ψυχαγωγία παιδιών, ξύλινες εξέδρες κ.ά.,
 • σε κατασκευές που αφορούν στην οικοδομική: λυόμενα σπίτια, ξύλινες σκεπές, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) κτηρίων, ξύλινα πατώματα, ξύλινες σκάλες και ερμάρια (ντουλάπια) κουζίνας και υπνοδωματίων, χωρίσματα δωματίων και
 • σε κατασκευές επίπλων: έπιπλα τραπεζαρίας, σαλονιού, κουζίνας, τουαλέτας, κρεβατοκάμαρας, γραφείου, καταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ, σχολείων, κινηματογράφων – θεάτρων, πλοίων, νοσοκομείων, εκκλησιαστικά έπιπλα, έπιπλα μπαλκονιών και εξωτερικών χώρων και σκάλες.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Ξυλουργών- Επιπλοποιών» θα είναι σε θέση:

 •  να περιγράφουν τις ιδιότητες και τη δομή του ξύλου και των άλλων υλικών και να συντάσσουν χρωματικές συνθέσεις
 • να υπολογίζουν επιφάνειες οριζόντιες ή κάθετες οποιουδήποτε σχήματος και να ογκομετρούν διάφορα στερεά σχήματα
 •  να συντάσσουν σε οργανωμένη διάταξη τα μέρη ενός έργου τέχνης ή αρχιτεκτονικής σε ένα αδιάσπαστο σύνολο και να σχεδιάζουν χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα και κατάλληλα όργανα σχεδίασης
 • να χειρίζονται τα ξυλουργικά μηχανήματα με ασφάλεια τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
 • να κατασκευάζουν τύπους βασικών επίπλων από ξύλο και να υιοθετούν βασικούς κανόνες  συνδεσμολογίας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πρώτες ύλες και τα κατάλληλα εργαλεία
 •  να υπολογίζουν την ποιότητα και την ποσότητα της απαιτούμενης ξυλείας και να κοστολογούν τις ξυλουργικές κατεργασίες
 • να επεξεργάζονται ξύλινες επιφάνειες χρησιμοποιώντας διακοσμητικές τεχνικές και τεχνοτροπίες και να επισκευάζουν και να συντηρούν ξύλινες κατασκευές
 • να υιοθετούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Ξυλουργών - Επιπλοποιών” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης :

 • σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • σε Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες κατασκευής επίπλων
 • σε Τεχνικές Εταιρείες κατασκευής δομικών έργων
 • σε Ατομικές ή Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κατασκευής προϊόντων ξύλου για οικοδομές
 • σε Ατομικές ή Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κατασκευής, συντήρησης και επισκευής απλών και σύνθετων επίπλων από ξύλο και άλλα υλικά

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: