Ολοκλήρωση Διαδικασίας Κατάθεσης Προγραμμάτων Κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59 η διαδικασία της κατάθεσης προγραμμάτων κατάρτισης των Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο Οριστικό Μητρώο της ΔΥΠΑΟι Πάροχοι Κατάρτισης δύνανται να υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική με αρ. 503791/21.06.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση προγραμμάτων κατάρτισης παρόχων κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α:

https://www.dypa.gov.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/pypkatartishs2106.pdf

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου «Προγράμματα Αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», πρόκειται να αξιολογηθούν ώστε να προσφερθούν στους ωφελούμενους-ανέργους. Οι πάροχοι κατάρτισης των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ) των Α.Ε.Ι. μπορούν να συνεχίζουν να υποβάλλουν προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση