Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (α΄φάση) Παρόχων ΣΕΚ (ΚΔΒΜ και ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ) και Φορέων Πιστοποίησης για συμμετοχή τους στο έργο «Πρόσκληση συμμετοχής σε Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών»

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (α΄φάση) από τους παρόχους Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΣΕΚ (ΚΔΒΜ και ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ) και Φορέων Πιστοποίησης, για συμμετοχή στη νέα «Ολοκληρωμένη Δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων 25 έως 45 ετών» που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και τη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας.

Τα προγράμματα ΣΕΚ θα υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers) και θα αφορούν εξ αποστάσεως κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών (τουλάχιστον 60 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έως 20 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση), ενώ θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσω των επικαιροποιημένων Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης και Πιστοποίησης της ΔΥΠΑ. Οι πάροχοι που είναι ήδη ενταγμένοι στα Μητρώα δεν θα υποβάλλουν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρά μόνο όσα δεν είναι σε ισχύ ή έχουν τροποποιηθεί. Οι πάροχοι που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω Μητρώα, μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι Πάροχοι Κατάρτισης και Φορείς Πιστοποίησης, μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΔΒΜ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-katartises-adeiodotemenon-kdbm

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-ton-kedibim-ton-aei

Φορείς Πιστοποίησης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-pistopoieses

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση