Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Μητρώα Παρόχων στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «Πάω Μπροστά» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα αντίστοιχα Μητρώα Παρόχων στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζόμενων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» - Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», για τους:

  1. Παρόχους Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.,
  2. Παρόχους Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ.,
  3. Παρόχους Πιστοποίησης

Επιπλέον, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι 17/5/2023, για τους Παρόχους Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. καιΚ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ που έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης.

Το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση