Οριστικοί πίνακες 8 Πρωτοβάθμιων Επιτροπών για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Σήμερα, Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 για 8 από τις 14
αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι
οριστικοί πίνακες των υπόλοιπων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2023.

Συγκεκριμένα, οι πίνακες αφορούν στις εξής Υπηρεσίες που υπέβαλαν αίτηση οι υποψήφιοι:

  1. Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
  2. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
  3. Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  4. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κομοτηνής
  5. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Λαμίας
  6. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Τρίπολης
  7. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ρόδου
  8. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Σύρου

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://www.dypa.gov.gr

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου