Οριστικοί πίνακες για τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ Έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2022-2023, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr ως εξής:
 • Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 6 μηνών έως 1,5 ετών)
 • Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)
 • Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)
Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ΔΥΠΑ, οι τρεις κατηγορίες τελικών πινάκων αξιολόγησης και επιλογής: Επιλεγμένοι, Αναπληρωματικοί και Αποκλειόμενοι.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κ.λπ.).

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

1. Δείτε εδώ Πίνακες Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

2. Δείτε εδώ Πίνακες Περ-κής Διεύθυνσης Αττικής

3. Δείτε εδώ Πίνακες Περ-κής Διεύθυνσης Πειραιώς

4. Δείτε εδώ Πίνακες Επιλογής Περ-κής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

5. Δείτε εδώ Πίνακες Επιλογής Περ-κής Διεύθυνσης Ηπείρου

6.Δείτε εδώ Πίνακες Επιλογής Περ-κής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας

7. Δείτε εδώ Πίνακες Επιλογής Περ-κής Διεύθυνσης Πελοποννήσου