generic

Παιδικές Κατασκηνώσεις

  • είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις που έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
  • το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
  • το πρόγραμμα υλοποιείται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους
  • τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, σε παιδική κατασκήνωση που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο της κατασκήνωσης

  Οι δικαιούχοι γονείς και οι πάροχοι παιδικών κατασκηνώσεων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση

 • Δικαιούχοι
   • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/-ες κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:

    • πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας ή
    • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
    • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών (πενήντα – 50 - ημερήσια επιδόματα) ή
    • συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
    • είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

    και παράλληλα κατά το προηγούμενο έτος έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια, τα οποία ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση

     

    Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:

    δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί για τη συμμετοχή των παιδιών του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το ίδιο έτος

 • Ωφελούμενα παιδιά
   • Την ιδιότητα του ωφελουμένου του προγράμματος έχουν τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 6 – 16 ετών, τα οποία δηλώνονται από εκείνους στην αίτησή τους.

 • Τρόπος επιλογής των δικαιούχων – Μητρώο Δικαιούχων
   • Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

    • υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αν είναι δηλαδή δικαιούχοι της παροχής, και ελέγχονται και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων παιδιών που δήλωσαν στην αίτησή τους
    • μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
    • καταρτίζεται το Μητρώο Δικαιούχων στο οποίο αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης αυτών με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν
    • από τους δικαιούχους του Μητρώου επιλέγονται αυτοί/-ές που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών που προβλέπεται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • για τα παιδιά των επιλεγέντων δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδίδεται ηλεκτρονική Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, ο αριθμός της οποίας αποτυπώνεται στο Μητρώο
    • για τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων
    • ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις
 • Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος - Ιδιωτικό συμφωνητικό δικαιούχου και παρόχου
   • Οι δικαιούχοι που τα παιδιά τους έλαβαν ηλεκτρονική επιταγή έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

    Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους και δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας αυτών και των ιδίων. Στη συνέχεια υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον πάροχο, ο οποίος και ενεργοποιεί τις Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ να μπει ο σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Η ενεργοποίηση των επιταγών γίνεται με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης και την ηλεκτρονική επισύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 • Ποσό επιδότησης
   • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο
 • Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα
    • υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»
    • μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα
 • Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος-Ιδιωτικό συμφωνητικό
   • Οι δικαιούχοι των οποίων τα παιδιά έλαβαν Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

    Με την άφιξη των ωφελούμενων στην κατασκήνωση ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται με τον δικαιούχο ιδιωτικό συμφωνητικό.

    Τέλος, ο πάροχος ενεργοποιεί την Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ να μπει ο σχετικός σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Η ενεργοποίηση των επιταγών γίνεται με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης και την ηλεκτρονική επισύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 • Ποσό επιδότησης - Αποπληρωμή του προγράμματος
    • η επιδότηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
    • η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση
    • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ
    • οι πάροχοι οφείλουν να εκδίδουν Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα των δικαιούχων για το ποσό της επιδότησης. Για την αποπληρωμή του προγράμματος οι πάροχοι υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε χρόνο που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • οι αιτήσεις αποπληρωμής υποβάλλονται στην υπηρεσία αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεων.
 • Η “Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις”

  • είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού
  • ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου γονέα για τη διαμονή του παιδιού του στην παιδική κατασκήνωση. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση
  • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται σε σχετική ΚΥΑ
  • δεν δίδεται σε έντυπη μορφή από τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους. Ελέγχεται από τους παρόχους με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ να μπει ο σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και την εισαγωγή του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ των δικαιούχων
  • ισχύει αποκλειστικά μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

   

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

  • η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις ξεκινά με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου γονέα και του παρόχου. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζεται ο ακριβής αριθμός των ημερών διαμονής των ωφελουμένων στην κατασκήνωση
  • ο πάροχος εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ θα μπει ο σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και εισάγει τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του/της δικαιούχου. Αφού ελέγξει την ύπαρξη των επιταγών, καταχωρίζει τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, επισυνάπτοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό
  • με την ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης των ωφελουμένων παιδιών ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποπληρωμή του προγράμματος
  • μετά την ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, αυτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμα και εάν με το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν εξαντλείται ο μέγιστος αριθμός ημερών διαμονής
 • Γενικές Πληροφορίες
   • Σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 23:59.

    Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2006 έως 14.06.2016.

    Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.  Άννας η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet στις διευθύνσεις: 

    Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Προγράμματα κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ)

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/programmata-kataskenoseon-oaed

     

    Πάροχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πάροχοι κατασκήνωσης)

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-kataskenoses

     

    Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 μέχρι 30.000 €, οι οποίοι το έτος 2021:

    • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
    • έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
    • έλαβαν επιδότηση ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
    • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας) ή
    • είναι  εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

     

    Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2022.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

    Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα, στο εισόδημα και στην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

    Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

    Επίσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αίτησή τους, στη συμπλήρωση του πεδίου όπου δηλώνουν αν το παιδί συμμετέχει στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο ή όχι, γιατί αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΧΙ», ενώ επιθυμούν να διαμείνει σε κατασκήνωση, θα αποκλεισθεί το παιδί από το πρόγραμμα, ενώ αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ δεν είναι βέβαιοι για τη διαμονή του, θα αποκλεισθούν οι ίδιοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

    Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis

     

 • Οριστικά Αποτελέσματα
 • Προσωρινά Αποτελέσματα
   • Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.oaed.gr

    Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι, που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 10:00 μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

    Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις δικαιούχων και παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

    Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

    Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2006 έως 14.06.2016.

    Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

   • Δικαιούχοι
   • Πάροχοι