Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νομ. Προσ. Κοιν. Σκοπού & Ιδιωτών για την αξιοποίηση των ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα πλαίσια της Β΄ φάσης του πιλοτικού προγράμματος «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης»

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο http://www.ypakp.gr/  :
α) η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νομ. Προσ. Κοιν. Σκοπού & Ιδιωτών μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00, στο πλαίσιο της Β΄ φάσης του πιλοτικού προγράμματος «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», και
β) ενεργό banner στα δεξιά της σελίδας με το λογότυπο του Πιλοτικού Προγράμματος και τον τίτλο FAQ 1η ομάδα ερωτήσεων απαντήσεων.
Επισημαίνεται ότι, στο κείμενο της παράτασης έχει ενεργοποιηθεί link που οδηγεί στην ανάρτηση του banner (δηλαδή των FAQ).

Πατήστε εδώ