ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Ά φάση) Παρόχων Κατάρτισης του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Παρατείνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (Ά φάση) και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για ένταξη στα Μητρώα των Παρόχων Κατάρτισης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ καθώς και των αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) έως την 23η Μαϊου 2022 και ώρα 23:59, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», της δράσης «SUB2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), βάσει της υπ’ αριθμ 334666/13.05.2022 Απόφασης του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή