Παράταση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων (β ́ φάσης) των Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 και ώρα 23:59

Παρατείνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων (β ́ φάσης) και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για τη συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου των Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), λόγω τεχνικών προβλημάτων, έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 και ώρα 23:59 στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», της δράσης « SUB2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), βάσει της υπ’ αριθμ. 705760/12.08.2022 Απόφασης του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

Δείτε εδώ Παράταση Υποβολης Ενστασεων Παρόχων Αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ (β φασης)