Παράταση Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων (Α΄ φάση) Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, η παράταση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (Α΄ φάση) και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για ένταξη στα Μητρώα των Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή