Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης στοιχείων των Παρόχων Κατάρτισης στο ΠΣ voucher

Έως την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επικαιροποίησης των στοιχείων των Παρόχων Κατάρτισης, στο ΠΣ voucher, στο πλαίσιο της με αρ. 1257898/31.10.2023  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς παρόχους κατάρτισης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. και Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) και παρόχους πιστοποίησης προσώπων για τη συμμετοχή του στον Β΄ Κύκλο του έργου Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δράσης 16913.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση