Παροχή Διευκρινήσεων επί της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ. αριθ. 1η/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Αγορά κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με την "Παροχή Διευκρινήσεων επί της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ. αριθ. 1η/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Αγορά κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της Δ.ΥΠ. Α.", πατήστε ΕΔΩ.