Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/11/2022 έως 30/11/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/11/2022 έως 30/11/2022

 Δείτε εδώ την πρόσκληση