Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας

Την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητή του ΟΑΕΔ,  λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ανέργων  για τη δράση ΝΕΕ και επιχειρήσεων για τη δράση ΝΘΕ.

25-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας) 

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

Νέο Μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης - Το πιλοτικό πρόγραμμα της Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2018

Έναρξη δράσεων απασχόλησης στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Ελευσίνας

ΦΕΚ

 

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας

Ανάρτηση κενών θέσεων/Υποβάλω αναγγελία θέσεων εργασίας

Η αίτηση υποβάλεται μετά την πρόσληψη του προς επιχορήγηση υπαλλήλου.

 

Β) Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

Πρόσκληση για δήλωση θέσεων πρακτικής άσκησης

Οδηγίες για αναγγελία θέσης πρακτικής άσκησης