Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών (Β΄ΚΥΚΛΟΣ)

02-03-2022 ΦΕΚ Τροποποίησης

18-02-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ

Δείτε εδώ τις Οδηγίες για τη Δημιουργία των παρουσιολογίων από τον πάροχο

Έναρξη αιτήσεων παρόχων - επιχειρήσεων 

13-10-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

04-10-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Αριθμός θέσεων ανά ΚΠΑ2 για τον Β΄ Κύκλο

Για να δείτε τα έντυπα του προγράμματος πατήστε εδώ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

01-10-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων ανά ΚΠΑ2_Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε εδώ τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων_Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων ανέργων

27-09-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων ανά ΚΠΑ2_Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων_Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

20-09-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Έναρξη Β΄ Κύκλου προγράμματος

07-09-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

06-09-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

06-09-2021 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του Β΄ Κύκλου του προγράμματος

04-03-2021 ΦΕΚ 842/Β/03-03-2021