Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης (υποβολή 1ης και 2ης δόσης σε ένα αίτημα)

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

12-07-2023 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση (ανάρτηση πίνακα επιπλέον έργων)

12-07-2023 Πίνακας επιπλέον εγκεκριμένων έργων (68)

11-07-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (ανάρτηση πίνακα εγκεκριμένων έργων μετά από ένσταση)

11-07-2023 Πίνακας 144 εγκεκριμένων έργων μετά από ένσταση

20-06-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (ανάρτηση πινάκων)

20-06-2023   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

20-06-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20-06-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Έναρξη νέου προγράμματος  

09-06-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (λήξη αιτήσεων)

30-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

09-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11-09-202314η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

23-08-2023 13η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

06-06-2023 12η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-05-2023 11η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

29-03-2023 10η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-03-2023 Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

16-03-2023 Πίνακας 284 εγκεκριμένων έργων μετά από ένσταση

29-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-12-2022 Τροποποίηση Υ.Α. (ΦΕΚ 6791/28-12-2022)

29-12-2022 Πίνακας επιπλέον εγκεκριμένων έργων (297)

22-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

21-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης αιτήσεων

24-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη αιτήσεων)

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

14-02-2023 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

19-10-2022 8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-09-2022 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-07-2022 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-06-2022 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

10-06-2022  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Μετά από ένσταση)

23-05-2022 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-03-2022 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

18-02-2022 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-02-2022 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

01-02-2022 Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης

17-09-2021 Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

17-09-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

17-09-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

03-06-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 

02-06-2021 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό

01-12-2021  Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

06-05-2021 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής Χρηματοδότησης ΝΕΕ

28-04-2021 Δελτίο Τύπου

28-04-2021 ΦΕΚ 1729/Β/27-04-2021

28-04-2021 Δημόσια Πρόσκληση