Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες

14-02-2023 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

19-10-2022 8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-09-2022 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-07-2022 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-06-2022 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

10-06-2022  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Μετά από ένσταση)

23-05-2022 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-03-2022 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

18-02-2022 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-02-2022 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

01-02-2022 Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης

17-09-2021 Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

17-09-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

17-09-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

03-06-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 

02-06-2021 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό

Έναρξη νέου προγράμματος 

01-12-2021  Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

06-05-2021 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής Χρηματοδότησης ΝΕΕ

28-04-2021 Δελτίο Τύπου

28-04-2021 ΦΕΚ 1729/Β/27-04-2021

28-04-2021 Δημόσια Πρόσκληση