Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας, πατήστε εδώ

 

24-05-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

 

13-03-2023  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

13-03-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

13-03-2023  Δείτε εδώ την ΥΑ του προγράμματος

13-03-2023  Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

13-03-2023  Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)