Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας, πατήστε εδώ

 

27-03-2023  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

27-03-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

27-03-2023  Δείτε εδώ την ΥΑ του προγράμματος

27-03-2023  Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

27-03-2023  Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος 

Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)