Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

 

26-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (λήξη υποβολής αιτήσεων)

01-06-2022 Ενημερωτικό Προγράμματος

09-03-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (τροποποίηση)

09-03-2022 Δείτε εδώ την εγκύκλιο της τροποποίησης

09-03-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ΜΟΝΟ όσοι είχαν στο παρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα  και την έχουν διακόψει από 01/01/2012 έως 31/12/2021.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2ης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η συμπληρωματική αίτηση υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση  της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί  έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ΔΟΥ. 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

25-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

02-06-2021 Ενημερωτικό προγράμματος

28-04-2021 Δελτίο Τύπου

2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης

28-04-2021 2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

28-04-2021 ΦΕΚ 2ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης

14-05-2020 Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

12-05-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με την διάταξη για την μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ , του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν.3986/2011  (Α΄152)

Παρατάσεις Προγραμμάτων λόγω COVID-19

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

Έναρξη νέου προγράμματος

14-02-2019 Δελτίο τύπου

14-02-2019 ΦΕΚ 314/Β/7-2-2019

14-02-2019 Δημόσια Πρόσκληση