Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας, πατήστε εδώ

Με την με αριθμ. 933722/13-10-2022 Απόφαση της Υποδιοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α αποφασίστηκε η επανέναρξη υποβολής αιτήσεων του «Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ» και του «Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)» για υπαγωγή, από την 13/10/2022 και ώρα 11:00 έως 15/10/2022 και ώρα 15:00 για την κάλυψη δεκαοκτώ (18) κενών θέσεων.

 

12-09-2022 Δείτε το Δελτίο Τύπου (λήξη αιτήσεων προγράμματος)

02-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση (5η τροποποίηση)

02-02-2022 ΦΕΚ 137/B'/19-01-2022

02-02-2022 Συχνή ερώτηση (για τον/την ωφελούμενο/η)

02-02-2022 Ενημερωτικό

 

17-12-2021 Δημόσια Πρόσκληση (4η τροποποίηση)

17-12-2021 ΦΕΚ 5584/B'/01-12-2021

17-12-2021 Ενημερωτικό

 

26-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

29-06-2021 Δημόσια Πρόσκληση (3η τροποποίηση)

29-06-2021 ΦΕΚ 2711/B'/24-06-2021

29-06-2021 Συχνή ερώτηση (για τον/την ωφελούμενο/η)

29-06-2021 Ενημερωτικό

 

09-03-2021 Δελτίο Τύπου - Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ

09-03-2021 Δημόσια Πρόσκληση

08-03-2021 ΦΕΚ 899/Β'/08-03-2021

09-03-2021 Συχνή ερωτήση (για την ωφελούμενη)

09-03-2021 Ενημερωτικό

 

11-02-2021 Ενημερωτικό

 

15-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

 

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

 

04-02-2020 Δελτίο Τύπου

Ξεκινάει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. To πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.

20-09-2017 Δημόσια Πρόσκληση

20-09-2017 Δελτίο Τύπου

25-09-2017 ΚΥΑ

 

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

05-02-2019 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης