Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

19-03-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

Έναρξη νέου προγράμματος

22-02-2017 Δελτίο τύπου

22-02-2017 Δημόσια Πρόσκληση

28-02-2017 ΦΕΚ 342/Β/8-2-2014

28-02-2017 Παράρτημα I

28-02-2017 Καν.651/2014

22-12-2017  Τροποποίηση Απόφασης Δ..Σ. ΦΕΚ 4418/Β/15-12-2017 

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

10-03-2017 Πίνακας υπολογισμού ΕΜΕ

16-03-2017 Πίνακας υπολογισμού θέσεων εργασίας κατά το μήνα υποβολής της αίτησης

31-03-2017 Παράρτημα III (υπολογισμός ΕΜΕ)