Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 55 άνω

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας του προγράμματος πατήστε εδώ

08-11-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση (Τροποποίηση Προγράμματος)

16-02-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

09-01-2023 ΦΕΚ Τροποποίησης (ΓΑΚ)

09-01-2023 Τροποποίηση προγράμματος υπαγωγή και με καθεστώς ΓΑΚ 651/2014

19-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

19-09-2022 ΦΕΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ_Επιπλέον 6.500 θέσεις

06-07-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

22-03-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ

25-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

15-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

15-07-2020 ΦΕΚ 2855/Β/13-07-2020

14-07-2020 Δελτίο τύπου

07-04-2020 Δελτίο Τύπου

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

Ξεκινάει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

30-08-2017 Δελτίο τύπου

30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο11/2017

30-08-2017 ΦΕΚ Β'2307/07-07-2017

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

05-02-2019 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

 

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

 

Συνοδευτικά Έντυπα: