Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

09-07-2020  Με την με αριθμ. 40991/09-07-2020 απόφαση τoυ Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίσθηκε η 13-07-2020 και ωρα 23:59 ως ημερομηνία λήξης της   προθεσμίας ηλεκτρονικής                                   υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ων από αυτοαπασχολούμενους                               νέους  και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών.

Έναρξη νέου Προγράμματος

Ξεκινά την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα

16-01-2018 Δελτίο τύπου

16-01-2018 Δημόσια Πρόσκληση

16-01-2018 ΦΕΚ 17/Β/11-01-2018

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας 

08-04-2019  ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

 

Συνοδευτικά Έντυπα: