Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΠΒΜ Λακκιάς Θεσ/νίκης

Προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού για την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης ,για το σχολικό έτος 2016-2017

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ