Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, για δεκαεφτά (17) ανέργους ωφελούμενους του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

 

Πρόσφατα Άρθρα