Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο: «Κοπτική – Ραπτική»

Αναρτήθηκε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠ.Α. Λάρισας για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Κοπτική - Ραπτική», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για δεκαπέντε (15) εγγεγραμμένους ανέργους του μητρώου ανέργων της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή

 

 

Πρόσφατα Άρθρα