Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης του Δήμου Τυρνάβου, με τίτλο: «Βοηθός Μάγειρα»

Αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Βοηθός Μάγειρα», συνολικής διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) ωρών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Δήμου Τυρνάβου και απευθύνεται σε ομάδα δεκαπέντε (15) ανέργων ωφελούμενων του Δήμου. Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή

 

Πρόσφατα Άρθρα