Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, με τίτλο: «Εκμάθηση κομμωτικής τέχνης»

Αναρτήθηκε σήμερα Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ Λάρισας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για δεκαπέντε (15) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Έντυπο αίτησης