Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος»

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ Πάτρας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος», συνολικής διάρκειας 220 ωρών, για είκοσι (20) ωφελούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Πρόσφατα Άρθρα