Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Λαμίας, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης τριάντα (30) κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, με τίτλο: “Εκμάθηση κομμωτικής τέχνης”, διάρκειας 250 ωρών

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Λαμίας, σχετικά με την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης τριάντα (30) κρατουμένων συνολικά (2 τμήματα, 15 άτομα ανά τμήμα), στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: ''Εκμάθηση κομμωτικής τέχνης'', διάρκειας 250 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα ''Νέα και Ανακοινώσεις''

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ το Έντυπο Αίτησης