Πρόσκληση για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας. 

Για να δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.