Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner)

Πρόσκληση προμήθειας τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών της Π. Δ. Ηπείρου και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ