Πρόσκληση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., ΚΠΑ2 Σύρου

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του ΚΠΑ2 Σύρου (μέχρι 2.000 λίτρα), για τις α' και β' καταναλωτικές περιόδους έτους 2017.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.