Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων της Δ.ΥΠ.Α αρμοδιότητας Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το μήνα Σεπτέμβριο 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 23.765,20€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 29.468,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το μήνα Σεπτέμβριο 2022.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ