Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Μακεδονίας Οκτωβρίου 2022 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την  παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων και των  υπηρεσιών της Δ ΥΠ Α αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης Κ.  & Δ. Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 16.975,90 € πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 21.050,11 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ