Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων καταρτιζομένων για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος», στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ ΑΕ»)

Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ ΑΕ»), θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι στο Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος». Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχει το ΚΕΚ Πάτρας της Δ.ΥΠ.Α. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί στην αίθουσα ΔΣ Διοικητηρίου Αρεόπολης που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και παραχωρεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος θα διεξαχθεί τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή λιμναία διαδρομή του Σπηλαίου Βλυχάδα Διρού.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίων Καταρτιζομένων

 

Πρόσφατα Άρθρα