Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 27.313,79 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 33.869,10 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε εδώ τη Διευκρίνιση επί του Πίνακα