Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας για το χρονικό διάστημα από 07.01.2022 έως και 28.02.2022, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές και ως εξής ημερησίως: τέσσερις (4) καθαρίστριες με τετράωρη απασχόληση, σύνολο δεκαέξι (16) ώρες ημερησίως εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επισήμων αργιών.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.