Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας: “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ” για την κάλυψη των αναγκών ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για το έτος 2022

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας: “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4” για την κάλυψη των αναγκών ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για το έτος 2022.

 Δείτε εδώ την πρόσκληση

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών για την ανάδειξη  του προσωρινού αναδόχου έχει ορισθεί στις 27/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Π.Δ. Κρήτης Λ. Κνωσου 255Α και Νάθενα.

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους, Περιφερειακή Διεύθυνσης Πελοποννήσου

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους σε διάφορες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.
Περισσότερα