Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κης Δ/νσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Περ/κης Δ/νσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών
αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 78.445,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι
97.271,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους, Περιφερειακή Διεύθυνσης Πελοποννήσου

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους σε διάφορες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.
Περισσότερα